Liftar från Dinolift, Snorkel, PBlift och GSR

Vi säljer liftar från Dinolift, Snorkel, PBlift samt GSR. Vi har sålt liftar i Sverige sedan 1992 och genom åren så har vi levererat till både industri och uthyrningsföretag.