Försäljningsvilkor

Företagsinformation

Zip-Up Svenska AB (556169-3549)
Ellen Keys gata 22
129 52 Hägersten
08-97 04 80
[email protected]

Produktinformation

Varorna som presenteras på Zip-Ups webbsida utgör ordinarie sortiment. Zip-Up Svenska AB reserverar sig för fel på webbsidan vad avser produktinformation och priser. Vid eventuella fel sker korrigeringen i den orderbekräftelse vi skickar till dig efter beställning.

Priser och frakt

Priser på webbsidan anges i SEK och exklusive moms samt bekräftas i vår orderbekräftelse när du gjort en beställning. Frakt tillkommer på samtliga leveranser och meddelas på vår orderbekräftelse. Fritt Zip-Up Svenska AB:s lager.

Betalning

Betalning sker via faktura (30 dagar netto) och efter sedvanlig kreditkontroll. Produkterna förblir i Zip-Ups ägo till dess att full betalning erlagts.

Beställning och orderbekräftelse

När du genomför ett köp hos Zip-Up godkänner du dessa villkor. Genom att genomföra beställningen accepterar du villkoren i sin helhet.

Transportskador

Du som kund ska vid mottagandet av varor från Zip-Up Svenska AB kontrollera de levererade produkterna. Transportskador ska på ankomstdagen anmälas till transportör samt till Zip-Up Svenska AB via e-post till [email protected]. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det är möjligt och under alla omständigheter senaste en vecka efter leveransen. Om du inte reklamerar transportskador inom denna tid förloras rätten till anspråk gentemot Zip-Up Svenska AB.

Reklamation

Du som kund ska vid mottagandet av varan kontrollera produkten/leveransen. För att åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska du omedelbart efter det att du upptäckt felet reklamera felet till Zip-Up Svenska AB, dock senast 10 dagar från fakturadatum. Instruktioner för returen får du av Zip-Up Svenska AB i samband med att du reklamerar varan.

Garantier

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Zip-Up Svenska AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares garantivillkor.

Personuppgifter

När du handlar i vår webbutik eller på annat sätt genomför en beställning innebär det att du samtycker till att personuppgifter registreras, till exempel namn, adress, e-post, tel.nr . Alla personuppgifter används inom våra datasystem och hanteras i enlighet med GDPR. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och ge dig god service med frakter och betalningssystem. Personuppgifter kommer inte att användas för annat syfte än för vilket det insamlades.

Läs mer i vår personuppgiftspolicy